Pynter på nedturen

Siden 1920-tallet har økonomer lett etter sammenhenger mellom finanskriser og motebildet.

FOTO: LOREAL.COM

Les videre