Omdømmereggae fra Handel og Kontor

Handel og Kontor klinker til med omdømmereggae, men minuspoeng for å bruke en rent-a-rasta istedenfor at noen fra H&K, Arbeiderpartiet eller SV stepper opp bak mikrofonen selv.

Mer omdømmepop her, her, herherherher og her. Mer norsk reggae her.

Og her er noen andre som har sneket seg unna radaren.

Omdømmefolkrock fra Lars Haltbrekken og Norges Naturvernforbund.

Omdømmefolk fra Norwegian Defense League (NDL).

Åge Aleksandersen-inspirert omdømmerock fra Snorre Valen (SV), Eva Kristin Hansen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp). Eller, det er vel egentlig anti-omdømmerock, rettet mot høyresida. Synes Borten Moe ser litt ukomfortabel ut…

[Edit: Nazistisk omdømmereggae, delvis ment som et innlegg i debatten om hva slags rolle musikk skulle ha i den «nationella rörelsen».]